Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Arbets- och näringslivskontoret

Kontoret har fyra stora ansvarsområden: Arbetsmarknad och försörjning, näringslivsfrågor, fritid och folkhälsa samt kultur- och biblioteksfrågor.

Politiskt ansvarigt organ är arbets- och näringslivsnämnden.

Tillsammans med nämndens politiker har kontoret också ansvar för det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) samt kvinnofridsfrågor.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsenheten ansvarar för kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Enheten ansvarar också för försörjningsstöd samt vuxenverksamheten inom individ- och familjeomsorg (IFO). Här ingår bland annat stöd för de vuxna som utsätts för våld i nära relationer, service till invandrare och flyktingar, budget- och skuldrådgivning samt omsorg och behandling vid missbruk.

Näringsliv

Till näringslivsenheten knyts ansvaret för service och stöd till näringslivet och dess representanter. Tillsammans med kommunstyrelsen ansvarar organisationen för att utveckla kommunen utifrån ett tillväxtperspektiv.

Fritid och folkhälsa

Fritid och folkhälsa har sin naturliga mötesplats på Örnahallens Hälsocenter. Kontoret stöder föreningslivet genom föreningsbidrag och en väl utvecklad service. Arbets- och näringslivskontoret samarbetar tillsammans med Region Halland för att driva ett aktivt folkhälsoarbete i kommunen.

Bibliotek och kultur

Det finns tre bibliotek i Hylte kommun. Huvudbiblioteket finns i Hyltebruk och biblioteksfilialer finns i Torup och Unnaryd. Biblioteken har som mål att kunna erbjuda ett blandat utbud barnteater, utställningar, vernissage, författarbesök, musik- och allsångskvällar.

Kontakt