Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kallelser och handlingar

Kallelsen eller kungörelsen är det underlag som skickas ut till ledamöterna innan sammanträdet. Kallelserna som publiceras på kommunens webbplats är inte alltid fullständiga, utan det saknas dokument innehållande personuppgifter och sekretessuppgifter.

Läs mer om Offentlighet- och sekretesslagenlänk till annan webbplats och Personuppgiftslagenlänk till annan webbplats.

Ta del av kallelser och handlingar

För att se en kallelse klickar du på den nämnd eller styrelse i vänstermenyn som du är intresserad av och väljer det datum du vill se. Du kan välja att se en handling åt gången eller läsa hela kallelsen.

Kallelser och handlingar för kommunens nämnder och styrelser publiceras här på webbplatsen fem dagar före sammanträdet. 

Datum för kommande möten hittar du i sammanträdeskalendern.

Kungörelse till kommunfullmäktige

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktiges ordförande utfärda en kungörelse om varje sammanträde. Kungörelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som kommunfullmäktige kommer att behandla.

Kungörelsen till kommunfullmäktige anslås på kommunens anslagstavla senast en vecka före sammanträdesdagen och som annons i Hallandsposten och Hallands Nyheter. Kungörelsen publiceras även som en nyhet på kommunens webbplats.

Sidan uppdaterades: 2016-02-04

Kontaktinformation