Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Faktura till kommunen

Hylte kommun tar i första hand emot leverantörsfakturor i elektroniskt format (e-faktura). I andra hand tar kommunen emot leverantörsfakturor i pappersformat. För att fakturorna ska bli hanterade av Hylte kommun ska de ha följande uppgifter:

Fakturaadress:

Hylte kommun
Ansvarskod*
314 80 Hyltebruk

E-fakturor ska även märkas med ansvarskoden i fältet ”Er referens” eller motsvarande.

*Ansvarskod är beställarans fyrsiffriga referenskod som möjliggör att leverantörsfakturan når rätt person i kommunen för attest. Ansvarskoden är en fyrsiffrig kod. Det är viktigt att det här bara anges den fyrsiffriga ansvarskoden för att inläsningen av fakturan till kommunens ekonomisystem ska fungera. 

Fakturor ska innehålla följande uppgifter:

 • Ansvarskod
 • Säljarens och köparens namn och adress
 • Identifiering av säljaren (organisationsnummer eller momsregistreringsnummer) 
 • Uppgift om F-skattebevis
 • Fakturadatum
 • Fakturanummer
 • Det datum varorna beställdes eller tjänsterna utfördes
 • Fakturabelopp
 • Uppgift om momssats och momsbelopp
 • Specifikation av vad fakturan avser
 • Betalningsvillkor
 • Betalningssätt (bankgiro eller plusgiro)
 • Beställarens namn

Betalning
Hylte kommun betalar inkomna fakturor 30 dagar efter ankomstdatum, om inte annat avtalats. Om betaldag är en helgdag sker betalning först påföljande arbetsdag.

Rätt uppgifter viktigt
Det är viktigt att leverantörerna följer instruktionerna ovan för vad som ska anges på fakturan. Fakturor som inte uppfyller uppgifterna ovan returneras tillsammans med en begäran om en ny korrekt faktura. Betalningsperiod räknas då efter ny ankomstregistrering.

Mer om elektronisk faktura
Elektroniska fakturor innebär en besparing för båda parter samtidigt som administrationen blir effektivare och säkrare. Är du leverantör och intresserad av att skicka elektroniska fakturor till Hylte kommun, kontakta Södra Hestra Sparbank på telefonnummer 0345-196 00 eller InExchange på telefonnummer: 0500-44 63 60.

Hylte kommuns GLN nummer är 7340061901001

Kontakt

Sidan uppdaterades: 2017-03-03