Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Fiberi Installation

 Hur har Hylte kommun upphandlat fibernät i samhällen som inte blir klart 2015, Denna installation blev inte fakturerad före årsskiftet, så detta medför att vi som har beställt blir lurade på ROTavdrag, då regeringen ändrade Rotavdraget så att detta sänktes. I beställningen av fiber står det inget om att de hade rätt till att höja priset?????. Detta gör att det blir ca 1800 kr dyrare per hushåll. Hur hanterar Hylte denna kostnadsökning?.

av Arvid Bernström  | 
2015-12-10 kl 10:05 |
dnr:2015-m18579
Frågan skickad till
Socialdemokraterna (S) Se svar nedan...
Moderaterna (M) har ej svarat
Centerpartiet (C) Se svar nedan...

­

Översikt

Samtliga svar

­

Svar: Fiberi Installation

Hej Arvid
Först måste det tydliggöras att Hylte kommun INTE har upphandlat det fibernät som nu byggs i kommunen. Hylte kommun och IP Only skrev i början på året ett "Samverkans och konsessionsavtal. Det innebär att Hylte kommun förbinder sig att bli kunder i nätet för våra fastigheter såsom skolor, äldreboenden etc samt alla Hyltebostäders lägenheter. Detta för att få till en fiberutbyggnad överhuvudtaget i vår kommun. IP Only garanterar då att 80% av alla fastigheter ska ha fått erbjudande om fiberanslutning senast 20161231 och 95% 2020.

Varje fastighetsägare har därefter tecknat ett eget anslutningsavtal med IP Only. Jag tycker att det är extremt olyckliget att IP Only i sitt erbjudande angav pris inklusive ROT avdrag. Avdraget gäller ju faktiskt bara dem som har rätt till avdraget samt inte utnyttjat det till något annat. Dessutom tycker jag att informationen under tiden har varit bristfällig från företagets sida. Dessa frågor har jag lyft med IP Only. Förändringen i nivån på ROT avdraget är ett statligt beslut som varken företaget eller kommunen kan påverka.

Ronny Löfquist

 av Socialdemokraterna (S) Hylte (S), Kategori
 | datum:2015-12-10 kl 14:19
 | dnr:2015-m18580
­

Svar: Fiberi Installation

Hej Arvid.
Som Löfquist skriver är det ett samverkansavtal vilket vi i grund och botten är mycket nöjda med att ha fått till. Prissättnng hanteras av IP-Only. Jag kan bara tycka till och det är olyckligt med prisuppgifter som ändras.
En del i det hela är att regeringen försämrar rot-avdraget. Det kan alla politiker anstränga sig för att ändra på. Även kommunpolitiker i regeringspartiet s.
Henrik Erlingson

 av Centerpartiet (C) Hylte (C), Kategori
 | datum:2015-12-13 kl 22:19
 | dnr:2015-m18581

Sidan uppdaterades: 2014-06-11

Kontaktinformation