Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Anslagstavla

Det här är Hylte kommuns anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldiga att anslå. Det kan vara meddelanden om att protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott är justerade. Det kan också vara kungörelser för kommunfullmäktiges kallelse, kungörelser kring nya detaljplaner och öppettider för den gemensamma nämnden för överförmyndare i samverkan.

Anslaget ligger kvar på anslagstavlan i tre veckor, om inget annat anges.

 

 1. Sammanträdesdagar för överförmyndare i samverkan 2019
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansÖverförmyndare i samverkan
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunhuset
  DokumentSammanträdesdagar för överförmyndare i samverkan 2019.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 2. Valnämnden 17 april 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll VN 2019-04-17.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 3. Nämnden för överförmyndare i samverkan - Halmstad, Hylte, Laholm
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansNämnden för överförmyndare i samverkan – Halmstad, Hylte, Laholm
  Förvaringsplats för protokolletRådhuset, Halmstad kommun
  Nedladdningsbart protokollAnslag Protokoll Överförmyndaren i samverkan 20190429.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  29 april 2019

 4. Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 2 maj 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansArbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll ANN AU 2019-05-02.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 7 maj 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll SBN AU 2019-05-07.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 6. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 7 maj 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll BUN AU 2019-05-07.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Omsorgsnämndens arbetsutskott 9 maj 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll ON AU 2019-05-09.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Kommunfullmäktige 2 maj 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KF 2019-05-02.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 9. Gemensam nämnd för Hemsjukvård och hjälpmedel
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansGemensam nämnd för Hemsjukvård och hjälpmedel
  Förvaringsplats för protokolletRegionkontoret
  Nedladdningsbart protokollProtokoll gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 2019-04-26.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  26 april 2019

 10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 maj 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KSAU 2019-05-07(180375) (0)_TMP.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 11. Arbets-  och näringslivsnämnden 16 maj 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansArbets- och näringslivsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll ANN 2019-05-16.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Samhällsbyggnadsnämnden 14 maj 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll SBN 2019-05-14.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 13. Valnämnden 8 maj 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll VN 2019-05-08.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


Överklaga beslut

Det finns två sätt att överklaga beslut som kommunen har tagit. Det ena sättet prövar om beslutet är fattat på rätt sätt (det var rätt av kommunen att fatta beslutet) och det andra sättet prövar om ett beslut som rör den enskilda individen är felaktigt.

Du har tre veckor på dig att överklaga ett beslut från det att ett beslut som berör samtliga kommuninvånare har anslagits på anslagstavlan eller från det att du som personligen berörs av ett beslut har fått beslutet.

Läs mer om hur du överklagar ett beslut

Kontakt