Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Anslagstavla

Det här är Hylte kommuns anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldiga att anslå. Det kan vara meddelanden om att protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott är justerade. Det kan också vara kungörelser för kommunfullmäktiges kallelse, kungörelser kring nya detaljplaner och öppettider för den gemensamma nämnden för överförmyndare i samverkan.

Anslaget ligger kvar på anslagstavlan i tre veckor, om inget annat anges.

 

 1. Barn- och ungdomsnämnden 13 december 2017
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningskontoret
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 2. Revisionen 12 december 2017
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansRevisorerna
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningskontoret
  Nedladdningsbart protokollProtokoll Revisionen 2017-12-05.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 3. Valnämnden 9 januari 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollValnämnden protokoll 2018-01-09.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 4. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 10 januari 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningskontoret
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 5. Valberedningen 30 november 2017
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValberedningen
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 17 januari 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansArbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

Överklaga beslut

Det finns två sätt att överklaga beslut som kommunen har tagit. Det ena sättet prövar om beslutet är fattat på rätt sätt (det var rätt av kommunen att fatta beslutet) och det andra sättet prövar om ett beslut som rör den enskilda individen är felaktigt.

Du har tre veckor på dig att överklaga ett beslut från det att ett beslut som berör samtliga kommuninvånare har anslagits på anslagstavlan eller från det att du som personligen berörs av ett beslut har fått beslutet.

Läs mer om hur du överklagar ett beslut

Sidan uppdaterades: 2017-12-20

Kontaktinformation