Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Om projektet

Bild Om projektet

I projektet Integration Halland förenklar vi nyanländas väg in på arbetsmarknaden. Vi erbjuder en plattform för samverkan, där vi samlar representanter från offentlig, privat och frivillig sektor som arbetar med integration av nyanlända.

I de halländska kommunerna erbjuds aktiviteter riktade till målgruppen, utformade efter kommunernas och deltagarnas behov.

Bakom projektet står Arbetsförmedlingen, Region Halland, Länsstyrelsen i Halland och alla halländska kommuner. 

Hylte kommun är projektägare och projektet finansieras till två tredjedelar av Europeiska socialfonden. Integration Hallands sammanlagda budget är på 44 miljoner kronor. Största kostnaden är för personal som arbetar med samordning och aktiviteter.

 

Kontakt