Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2016-01-14

Projekt Integration Halland är igång

Pressmeddelande

Projekt Integration Halland är igång

Projektet Integration Halland ska arbeta med integration i sex halländska kommuner under de kommande tre åren. Ökad samverkan, riktade aktiviteter och en kunskapsbank med goda exempel att lära av blir resultatet.

Projektet Integration Halland har sin bakgrund i den senaste tidens kraftiga ökning av antalet asylsökande som kommit till Sverige och Halland. I Hylte kommun, som är projektägare, har man lyckats väl med integrationsarbetet. Man fick utmärkelsen årets Integrationskommun 2010, och under 2013 och 2014 var man dessutom den kommun i landet som tog emot flest nyanlända i förhållande till sin folkmängd.

Med hjälp av Hyltes och övriga halländska kommuners erfarenheter blir den viktigaste delen i projektet Integration Halland att utveckla en gemensam lärplattform med goda exempel från de enskilda kommunerna. Lärplattformen förväntas ge långsiktiga positiva effekter i arbetet med nyanlända, öka samverkan mellan medverkande organisationer och förbättra för den enskilde. Inom projektet kommer det också att bedrivas aktiviteter utifrån de sex kommunernas specifika behov och utmaningar. Det handlar om allt ifrån tidiga insatser när en nyanländ bosätter sig i Halland till senare, arbetsinriktade aktiviteter som mentorskap och hälsoprofilering.

Projektet Integration Halland finansieras av Europeiska socialfonden och kommer under 2016 att övergå från analysfas till genomförandefas. Projektledare Emma Gröndahl menar att den största utmaningen i projektet kommer att vara att få samtliga samverkansparter att fortsätta hålla fokus på utmaningen att få fler nyanlända i arbete och inte fastna den första fasen när en nyanländ kommer till Sverige.

– Det som varit mest positivt med projektet under analysfasen har varit det genuina engagemang som finns för och i målgruppen, både från de samverkande kommunerna men också från näringsliv, civilsamhälle och målgruppen själva, säger Emma Gröndahl.

Vill du veta mer om projektet Integration Halland vänligen kontakta projektledaren Emma Gröndahl på emma.grondahl@hylte.se eller följ projektet på integrationhalland.se.


Kontakt