Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2016-06-03

Nyhetsbrev juni

Hej på er!

Äntligen är sommarvärmen tillbaka, och med den kommer goda nyheter om Integration Hallands arbete. Vi har för närvarande åtta aktiviteter igång runt om i länet med 120 deltagare. Fler är på väg in och 40 deltagare har redan avslutat sina aktiviteter. Aktiviteterna har fokus på bland annat hälsoutveckling, praktikplatser och kartläggning av deltagarnas kompetenser och utmaningar. I kommande nyhetsbrev kommer vi att göra nedslag i specifika aktiviteter så att ni får mer koll på innehållet.

Förutom de kommunspecifika aktiviteterna pågår under hela projektet uppbyggnaden av en lärplattform för integrationsarbete. I det ingår att utbilda projektmedarbetare på alla nivåer inom horisontella principer. Syftet med principerna är att få en projektverksamhet som är lika väl anpassad, lika tillgänglig och av lika hög kvalitet oavsett kön, funktionshinder, etnicitet, religion och ålder. Arbetet utvärderas och förändras kontinuerligt under projekttiden.

Som ett led i arbetet med de horisontella principerna hölls i slutet av april en jämställdhetskonferens. I diskussionerna på konferensen framkom till exempel att även när man ”vet hur det ska vara” kan det vara svårt att få syn på sitt beteende i vardagen med deltagarna, och att praktiska metoder därför behövs. Konferensen följs upp med utvecklingen av verktyg för att bemöta andra och analysera sitt arbete.

Hemsidan är igång på integrationhalland.se. Sprid den gärna till alla som kan tänkas vara intresserade av projektet.

Vill du ha nyhetsbrevet till din mail? Anmäl dig här.

Trevlig sommar önskar jag!

Projektledare Emma Gröndahl

Emma Gröndahl, projektledare Integration Halland

Kontakt