Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2016-12-16

Nyanlända i Falkenberg på väg mot arbetsmarknaden

På det kyliga Stortorget i Falkenberg möts deltagarna i Svensk arbetsmarknad upp för ett studiebesök på stadshuset. Efter kursens inledande samhällsorientering väntar en genomgång av den svenska arbetsmarknaden, och deltagaren Mohammad Alzoubi längtar efter att komma närmare ett jobb i Sverige.

Svensk arbetsmarknad är Integration Hallands lokala aktivitet i Falkenberg. Under 10 veckor får deltagarna utbildning i det svenska samhället, arbetsmarknadens spelregler och de möjligheter som finns till utbildning. Arbetsmarknadsdelen har fokus på Falkenberg och innehåller förutom utbildning i lagar, rättigheter och skyldigheter även handledning i olika sätt för att leta upp och söka ett arbete.

Kursens metod utgår ifrån folkbildningstanken, med nära exempel, diskussioner och gemensamt lärande av varandra som viktiga inslag.

Studiebesök på stadshuset

Under samhällsorienteringsdelens sista vecka anordnas ett studiebesök på Falkenbergs kommuns kontaktcenter. Tillsammans med kontaktcentrets chef, Samuel Lindeborg, går deltagarna och kursledarna igenom kommunens uppgifter och begränsningar, och vart man kan vända sig för att få hjälp med problem eller om man har en åsikt om kommunens arbete.

Gruppen besöker också kommunfullmäktigesalen och diskuterar där den politiska påverkan man kan ha som invånare i Falkenbergs kommun.

Besök i kommunfullmäktigesalen i Falkenbergs stadshus.

Besök i kommunfullmäktigesalen i Falkenbergs stadshus.

Kommunal service.

Fördelningen av kommunal service.

Exempel från vardagen

Deltagarna diskuterar exempel och jämför med liknande funktioner i hemländerna. Det är sen november och läraren Henrik Brückmann exemplifierar med hala, osandade vägar. Är det kommunen som är ansvarig för att det ska lösas? Många av deltagarna har barn på förskolan. Vart vänder man sig om man har synpunkter på barngruppernas storlek?

En av deltagarna funderar på att starta en syrisk förening i Falkenberg och undrar vad kan kommunen vara behjälplig med i ett sådant projekt.

– Framför allt lokaler att hålla möten i, berättar Samuel Lindeborg.

Fokus på arbete

Förutom studiebesök innehåller kursen Svensk arbetsmarknad lektioner med kursledarna Henrik Brückmann och Sara Rajab, eget arbete med hemuppgifter, och gästföreläsningar. Innehållet anpassas efter deltagarnas individuella behov och erfarenheter.

Deltagaren Mohammad Alzoubi har bott i Falkenberg sedan i februari i år. I sin syriska hemstad Dar’a arbetade han som civilingenjör inom väg och vatten. Efter utbildningen för nyanlända på Katrinebergs folkhögskola är han nu inne på fjärde veckan i Svensk arbetsmarknad.

Mohammad Alzoubi, deltagare i Svensk arbetsmarknad.

Mohammad Alzoubi, deltagare i Svensk arbetsmarknad.

– Jag har arbetat i över 20 år, jag måste arbeta eller få praktik, säger Mohammad och fortsätter. Jag kan jobba med något annat än mitt yrke, med vad som helst, men jag måste arbeta.

Mohammad tycker att kursen är ett bra sätt att närma sig arbetsmarknaden. Han ser särskilt fram emot att få hjälp med cv, certifiering av sin utbildning och arbetskultur, men är nöjd med samhällsorienteringen och informationen de får om lagar, kommunal service och myndigheter.

– Vi som har bott i Syrien är till exempel rädda för polisen. Det är bra att få veta att man inte behöver vara det i Sverige, säger Mohammad Alzoubi.

Kontakt