Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2016-11-28

Nya former för samverkan på Integration Hallands konferens

I projektet Integration Halland är målet att definiera god praxis för integration av nyanlända på arbetsmarknaden ständigt närvarande. Därför anordnade Integration Halland i fredags en konferens med temat samverkan mellan sektorer och kommuner.

Per Borg, kommunchef i Hylte kommun, och Lena Sommestad, landshövding i Hallands län, inledningstalade.

Per Borg, kommunchef i Hylte kommun, och Lena Sommestad, landshövding i Hallands län, inledningstalade.

Konferensens över 80 deltagare kom från hela Halland, och arbetar i kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer som kyrkan, Röda korset och bildningsförbund. Genom workshops gick deltagarna igenom följande teman:

  • Inventering av allt som görs och planeras för nyanlända
  • Vilka framgångsfaktorer i arbetet man kan identifiera i arbetet med nyanlända
  • Hur man ska bli ännu bättre på att arbeta tillsammans
  • Vilka behov och frågor som behöver adresseras framöver

Resultatet från konferensen kommer att sammanställas och läggas upp på Integration Hallands hemsida. De behov som konferensens deltagare upplever tas också med in i projektet. Integration Halland planerar även att sammanställa de aktiviteter och insatser för nyanlända som kompletterar Arbetsförmedlingens etableringsinsats i ett material som riktar sig direkt till nyanlända individer.

– Självbestämmande och eget ansvar är viktigt för integration och upplevelsen av sammanhang i ett nytt land, säger Emma Gröndahl, projektledare för Integration Halland efter konferensen. Att kunna presentera olika möjligheter och val för nya hallänningar vore fantastiskt.

Under konferensen blev också vikten av fler mötesplatser för samverkan tydlig. Integration Halland börjar nu därför att titta på möjligheten till att vara värd för virtuell samverkan, i form av en chattgrupp eller ett forum.

– Vi märker att de som arbetar med integration i Halland gärna vill utbyta erfarenheter och kompetens med varandra, och vi vill såklart vara med och sänka trösklarna för det, säger Emma Gröndahl.

Inventering av aktiviteter för nyanlända i Halland.

Inventering av aktiviteter för nyanlända i Halland.

Emma Gröndahl, projektledare Integration Halland, avslutade dagen.

Emma Gröndahl, projektledare Integration Halland, avslutade dagen.

Kontakt