Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2016-11-16

Lyckad konferens för europeiskt integrationssamarbete

När det gäller integration av nyanlända på arbetsmarknaden, vad fungerar lokalt och vad skulle kunna fungera internationellt? Vilka skillnader och likheter finns mellan mottagande av nyanlända i de olika länder i Europa? Integration Halland samarbetar från och med nu med Lokalt ledd utveckling Halland (LLUH) i ett internationellt samverkansprojekt för integration på landsbygden.

Under måndagen besökte representanter från olika Leader-områden i Tyskland, Österrike och Finland Hylte. Leader är en EU-metod för landsbygdsutveckling i samarbete mellan offentlig, privat och ideell sektor.

Ronny Löfquist och Per Borg

Kommunchefen i Hylte, Per Borg, och kommunstyrelsens ordförande i Hylte kommun, Ronny Löfquist (S), hälsar deltagarna välkomna till Hylte.

Under konferensen presenterade deltagarna sina respektive mottagningssystem för nyanlända och diskuterade formerna för det samarbete som precis har påbörjats. Dagen innehöll även studiebesök på Integration Hallands aktivitet i Halmstad, SPURT, En väg in i Hyltebruk samt på Hylte sport och event.

SPURT är en utökad samhällsorientering och studie- och yrkesvägledning för nyanlända unga vuxna mellan 20 och 29 år. En väg in är en satsning från Hylte kommun, där handläggare från de myndigheter man som nyanländ möter samlas under samma tak. Hylte sport och event är en ideell förening som har genomfört flera lyckade integrationsaktiviteter i Hylte, med fokus på idrott och föreningsliv.

Under måndagens konferens signerades även själva avtalet för samverkan, såväl mellan Lokalt ledd utveckling Halland och Integration Halland, som mellan Lokalt ledd utveckling och de övriga Leader-områdena.

Under tre år ska Integration Halland, Lokalt ledd utveckling Halland och parterna i Tyskland, Österrike och Finland hålla seminarier och workshops med inbjuden lokal expertis för att kunna fastställa och sprida god praxis.

Nästa konferens hålls i Österrike våren 2017 med temat volontära aktörer.

Konferensens deltagare

Konferensens deltagare i halländskt novemberväder.

Avtal för samarbete mellan Integration Halland och LLUH undertecknas

Emma Gröndahl, projektledare Integration Halland, Tore Holmefalk, styrelseledamot LLUH, Marion Eckardt, verksamhetsledare LLUH, Ulrika Rylin, styrelseordförande LLUH, Emma Thor, biträdande projektledare Integration Halland och Ulrika Andersson, Arbetsförmedlingens koordinator för Integration Halland.

Kontakt