Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2016-04-29

Konferens om horisontella principer

Konferens om horisontella principer

Principer om jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet genomsyrar arbetet i alla Europeiska socialfondens projekt. Som ett led i Integration Hallands arbete med de horisontella principerna hölls den 28 april en konferens i Halmstad.

En viktig del av Integration Halland är arbetet med att faktorer som kön, funktionsvariationer eller etnicitet inte ska inverka på den enskildes möjlighet att komma i anställning. Arbetet med de horisontella principerna är dessutom ett krav för stöd från Europeiska socialfonden. Metoderna utvärderas under projektets gång och förändringar i arbetssättet vidtas om nödvändigt.

Som ett led i arbetet hölls under torsdagen en konferens med fokus på de horisontella principerna. Deltog gjorde Integration Hallands styrgrupp, beredningsgrupp, projektmedarbetare och projektledning, samt representanter från Arbetsförmedlingen, Högskolan i Halmstad och ESF.

Film från konferensen kommer att publiceras framöver.

Kontakt