Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2015-12-14

Kick-off 10-11 december

En del i Integration Hallands mål är att stärka den regionala samverkansviljan på integrationsområdet, såväl genom upprättandet av en kunskapsbank som genom diskussioner på fysiska möten. Mot bakgrund av det hölls den 10-11 december en kick-off för Integration Halland på Strandbaden i Falkenberg. Deltog gjorde projektledningen, som har det övergripande regionala ansvaret för projektet, och de som arbetar med projektet i kommunerna, på Arbetsförmedlingen och Europeiska socialfonden.

Under kick-offen hölls utbildningar i exempelvis jämställdhet och datasystem och presentationer av lokala aktiviteter och utvärderarens roll. Kick-offen markerar övergången från Integration Hallands förberedelsefas till genomförandefas.

Kick-off
Kickoff

Kontakt