Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2017-04-03

IIRA-konferens i Österrike

Integration på arbetsmarknaden och frivilligsektorns plats i integrationsarbetet stod i fokus i nedanför bergen i Tyrolen den 29-30 mars. Deltagare från Sverige, Finland, Österrike och Tyskland var samlade för att utbyta erfarenheter och goda exempel.

Som vi tidigare har berättat om hölls projektet IIRA:s första konferens i St Johann i Österrike sista veckan i mars. IIRA står för Immigrant Integration in Rural Areas och är ett europeiskt, transnationellt projekt mellan fyra länder för en bättre integration av nyanlända. Integration Halland är en av parterna i samverkansprojektet som sträcker sig fram till 2019.

– Det var så kul att se att det verkligen finns ett engagemang, inte bara hos oss utan i hela Europa, säger Emma Gröndahl, projektledare för Integration Halland.

Från Sverige deltog 22 personer, medbjudna av Integration Halland och Lokalt ledd utveckling Halland (LLUH). Via Integration Halland åkte 12 personer, såväl några av våra projektmedarbetare som personer med strategiska funktioner inom integrationsområdet på kommunerna. Via LLUH deltog även representanter från till exempel Röda Korset och Svenska kyrkan.

Förutom workshops och presentationer från deltagarna erbjöds även olika studiebesök, till exempel på lärlingsutbildningar för ungdomar. Ett intressant projekt som besöktes heter Kommunity och har fokus på ungdomar, integration och samhällsarbete. 18 personer samarbetar för att initiera och finansiera olika projekt för nyanlända i närområdet.

– Att alla var på samma ställe var inspirerande, säger Emma Gröndahl. Det finns många vinster för samarbete med att faktiskt sitta tillsammans. I Integration Halland är vi utspridda i kommunerna och det blev tydligt att den här konferensen även var en chans att nätverka inom gruppen med svenskar.

Under konferensen gick deltagarna även igenom de olika ländernas integrationsprocesser.

– Det tar vi fasta på ännu mer till nästa konferens som hålls i Halland i höst. För att bäst kunna lära av varandra och se vad som fungerar bra behöver vi verkligen definiera olikheter, avslutar Emma Gröndahl.

Kontakt