Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2016-11-10

Hylte i fokus för nytt integrationssamarbete över nationsgränser

Pressmeddelande 10 november 2016

Hylte i fokus för integrationssamarbete över nationsgränser

Integration Halland och Lokalt Ledd Utveckling Halland (LLUH) väntar i början av nästa vecka internationellt besök till Hylte. Det är representanter för olika aktörer från Tyskland, Tjeckien, Österrike och Finland som kommer till Pensionat Sågknorren för att etablera ett samarbete inom integration och landsbygdsutveckling länderna emellan.

Under måndagens konferens kommer deltagarna att diskutera skillnader och likheter mellan respektive länders integrationsutmaningar, presenteras för Hylte kommuns nya satsning för att samla myndigheter i den inledande kontakten med nyanlända, ”En väg in”, samt besöka Integration Hallands aktivitet för nyanlända i Halmstad, ”SPURT”.

Dessutom kommer ett avtal för formell samverkan mellan LLUH, Integration Halland via LLUH och aktörer i Tyskland, Österrike och Finland att undertecknas. Avtalet avser ett samarbete på fokusområdena integration, naturturism, lokal mat och lokalt ledd utveckling med unga.

Konferensens besökare arbetar i olika projekt och organisationer inom EU:s projekt för utveckling på landsbygden, Leader, vilket även LLUH ingår i. Ofta är det städerna som står i fokus för internationella samarbeten men mer än hälften av Hallands befolkning bor utanför städerna. Därför är det för LLUH viktigt att även skapa internationella utbyten för den delen av Halland. Man ser i många områden i Europa en stor utflyttning av unga, industrier som inte kan rekrytera och ett stort antal nyanlända att integrera. Samtidigt har regionerna i dagsläget olika strategier för att lösa utmaningarna, varför en samverkan är fruktbar även för Integration Halland och projektägaren Hylte kommun.

Måndagens konferens är nästa steg i det utbyte som initierades när representanter från Integration Halland och LLUH besökte den tyska regionen Hochsauerland i september. Naturturismen är stor i Hochsauerland, liksom små och stora företagare. Båda Leaderområderna har exempel på hur både ideella, offentliga och privata krafter arbetar intensivt för att tillsammans skapa förutsättningar för en god gemensam framtid tillsammans med de nyanlända i områdena.

Samarbetet förväntas leda till såväl en plattform för kunskapsutbyte som praktiska projekt, utöver inspiration, ny kunskap och möjlighet till att skapa fler innovationer.

Presskontakt:
Emma Gröndahl
Projektledare Integration Halland
E-post: emma.grondahl@hylte.se
Telefon: 0345-180 14


Marion Eckardt
Verksamhetsledare Lokalt Ledd Utveckling Halland
E-post: marion.eckardt@lluh.se
Telefon: 073-371 82 89

Kontakt