Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2017-03-23

Europeiska erfarenheter ska ge bättre integration i Halland

Integration Halland samarbetar med Lokalt Ledd Utveckling Halland i ett internationellt samverkansprojekt för integration på landsbygden, Immigrant integration to rural areas (IIRA). Nästa vecka är det dags för den första konferensen i samarbetet, i St Johann i Österrike.

I november 2016 besökte representanter från olika Leader-områden i Tyskland, Österrike och Finland oss i Hylte för att skriva på avtalet. Syftet är att skapa en internationell lärplattform för offentlig, privat och ideell sektor som arbetar med nyanlända i ett lokalt perspektiv. Även om projektet primärt samarbetar på området integration på landsbygden har Integration Halland ett bredare anslag och utbyter erfarenheter av integration även i städer.

Genom projektet vill vi förbättra de lokala resultaten med integrationsarbetet, genom att ha möjlighet till utbyte mellan de aktörer som arbetar med frågan i olika länder med liknande strukturer. Vi vill även genom detta initiativ kunna knyta ihop till fler konkreta idéer som ska genomföras mellan länderna. Lokalt ska även piloter och metodutvecklingsprojekt genomföras.

Målgruppen är aktörer som arbetar med nyanlända inom ideell, offentlig och privat sektor och i förlängningen Hallands befolkning i allmänhet och nyanlända i Hallands befolkning.

I projektet planeras konferenser om temat integration på landsbygden att genomföras i varje land. Tanken är att det är aktörer som arbetar direkt med integration av nyanlända i ideell, privat och offentlig sektor som tar del av utbytet för att utbyta best-practice och inspireras till nya sätt att arbeta i sitt eget specialistområde. Utmaningen att integrera är ett pågående arbete som vi kommer att behöva förbättra och förfina kommande år.

Den första konferensen äger rum i St Johann, Österrike 29-30/3 2017, därefter i Falkenberg, Sverige 19-20/9 2017, följt av Tyskland våren 2018 och Finland hösten 2018. Fokus för nästa veckas konferens är den ideella sektorns plats i integrationsarbetet.

Kontakt