Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Publicerad 2019-04-16

Avslutningskonferensen - summering och material

Niklas Olausson, biträdande projektledare, och Anna Maria Mårtensson, projektledare

Niklas Olausson, biträdande projektledare, och Anna Maria Mårtensson, projektledare


– Det viktiga nu är hur vi tar hem de kunskaper som Integration Halland har gett. De måste tas hem, oavsett hur vi organiserar vårt arbete framöver.
Det konstaterade landshövding Lena Sommestad i den panelutfrågning som
avslutade Integration Hallands konferens den 9 april.

Till konferensen, som hölls på Varbergs stadshotell, hade cirka 150 personer från Halland och övriga Sverige kommit för att ta del av projektets erfarenheter. Programmet var späckat och gav god inblick i projektets arbete.

De mest innovativa aktiviteterna presenterades
Några av de projektaktiviteter som av Integration Hallands följeforskare har
pekats ut som innovativa, presenterades: hälsoutveckling, pedagogisk kartläggning
och Spurt, sammanhang och personlig utveckling i rätt
tid.

Innehållet i aktiviteterna sattes också in i ett teoretiskt perspektiv genom inbjudna föreläsare
från forskarvärlden, exempelvis Andreas Diedrich, välkänd föreläsare och docent i företagsekonomi på Gothenburg Research Institute, Handelshögskolan.

Läs gärna mer i föredragshållarnas presentationerPDF

Varierat program
Programmet innehöll dessutom visning av den nya filmen om Integration Halland, en
värderingsövning, en gruppdiskussion och avslutningsvis även en
paneldiskussion.

I panelen fanns landshövding Lena Sommestad, Per Borg, kommundirektör i Hylte och ordförande i projektets styrgrupp, Nina El-Hasan, chef för arbetsförmedlingen i Laholm, samt Fedja Zunic samordnade på Svenska ESF-rådet.

Dagens moderator, Emma Gröndahl från Hylte kommun, summerade med panelens hjälp vad Integration Halland har bidragit med. Landshövding Lena Sommestad pekade på det goda samarbete som skapats runt integration och arbetsmarknadsfrågor.

Många fler bär frågan idag
– Det är många, många fler som bär frågan. Hela länet är engagerat. Så var det inte när projektet startade, sa Lena Sommestad.

Per Borg betonade att projektet haft mycket stor betydelse för den enskilde
nyanlände som genom Integration Hallands aktiviteter nu kan få en kortare väg
till utbildning och arbetsmarknad.

Panelen konstaterade att en viktig uppgift framöver är att ta till vara alla goda erfarenheter som
projektet har resulterat i, i den kommande verksamheten.

Selfiefilmer avslutade dagen
Dagens sista inslag var ett antal selfiefilmer där projektdeltagare hade spelat in sina tankar om
vad Integration Halland hade betytt för dem. Svaret var: mycket.

Kontakt