Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Regional lärplattform för metodutveckling

Att utveckla metoder och lärande för att nå integration på den halländska arbetsmarknaden är ett viktigt mål för Integration Halland. För att lyckas med detta har projektet byggt upp en regional lärplattform, en struktur för att dela och sprida metoder och kunskap.

I lärplattformen är möten på olika nivåer en viktig del, möten med projektets styrgrupp, beredningsgrupp och projektmedarbetare, liksom även mötesplatser för samverkan med andra aktörer som arbetar med integration.

Beredningsgrupp och styrgrupp
I Integration Hallands beredningsgrupp och styrgrupp sitter representanter för de halländska kommunerna och för Region Halland, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen. Erfarenheter från såväl projektets egna aktiviteter som övrig, närliggande verksamhet delas på mötena.

Nätverk för projektmedarbetare
Projektmedarbetarna träffas regelbundet i nätverksmöten och delar med sig av erfarenheter från sina respektive aktiviteter, för att nå lärande och utveckling under projekttiden.

Intern och extern samverkan
Genom Integration Halland skapas nya samarbeten mellan offentliga aktörer på arbetsmarknaden i länet. Projektet bidrar dessutom till ett utbyte mellan offentlig, privat och ideell sektor. Det sker framför allt genom lokala samverkansforum för olika sektorer i kommunerna och ideell verksamhet, samt via nyhetsbrev, workshoppar och konferenser.

Internationellt projekt
Integration Halland har också deltagit i ett transnationellt utbyte tillsammans med Leaderområden i Sverige, Tyskland, Finland och Österrike (Leader är EU:s projekt för utveckling på landsbygden). Detta avslutades januari 2019.

I utbytet har deltagarna delat idéer och erfarenheter med regioner som har liknande utmaningar som Halland.


Kontakt