Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kungsbacka

Pedagogisk kartläggning för personer med inlärningssvårigheter

Den enskilt kanske viktigaste framgångsfaktorn för integration på den svenska arbetsmarknaden är goda kunskaper i språket. Integration Hallands aktivitet i Kungsbacka ska under projektperioden utveckla en metod för att kartlägga nyanlända med inlärningssvårigheter, vilket möjliggör att extra insatser kan sättas in i sfi-undervisningen.

I kartläggningen, som görs av specialpedagog, ingår genomgång av utbildningsbakgrund, språkfärdigheter och vilka extra stödinsatser som kan behövas. Arbetet sker i samarbete mellan Kompetenscentrum i Kungsbacka kommun, etableringshandläggare på Arbetsförmedlingen och utbildningsanordnare inom sfi.

Kontakt:
Ingela Eliasson
ingela.eliasson@kungsbacka.se

Läs mer om aktiviteten Pedagogisk kartläggning

 

Kontakt