Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Hylte

Arbetsmarknadskunskap


Kursen Arbetsplatskultur startade mot bakgrund av goda erfarenheter från aktiviteten i Varberg med liknande upplägg. I Arbetsplatskultur får deltagarna verktyg att förstå och ta sig an den svenska arbetsmarknaden. Kursen består av fyra delar:

  1. Arbetsmarknaden i Sverige
  2. Värderingar och normer
  3. Arbetsmiljö
  4. Att söka arbete i Sverige

Aktiviteten är avslutad och erbjuds inte längre.

Läs mer om aktiviteten Arbetsmarknadskunskap

Hälsoutveckling

Att komma till ett helt nytt land och sakna sammanhang och arbete kan vara tärande, både fysiskt och psykiskt. Därför satsar Integration Halland i Hylte på en hälsoutbildning för nyanlända. I den får deltagarna verktyg och kunskaper om hur man själv kan påverka sin hälsa och skapa förutsättningar för en meningsfull vardag.

Hälsoutbildningen inleds med en individuell hälsoprofilbedömning för varje deltagare. Den består dels av ett frågeformulär om livsstil, vanor och upplevelse av hälsa, och dels av fysiska parametrar. Utbildningen består sedan av aktiviteter, individuellt och i grupp, föreläsningar och självstudier. Deltagarna får möjlighet att prova olika träningsformer och göra aktiva val för att förändra vanor. I kursens slut görs en ny hälsoprofilbedömning, för att visa på förändringar på individnivå.

Kontakt:
Andreas Hagström
andreas.hagstrom@hylte.se

Läs mer om aktiviteten Hälsoutveckling

 

Kompetensmatchning

Många gånger har rekryterare svårt att hitta personer med rätt kompetens till rätt arbete. Dessutom söker man vid nyanställning ofta efter personer med erfarenhet från arbetslivet. Praktikplatser är ett sätt för företag att bredda sin rekrytering och för deltagarna att få en första kontakt på arbetsmarknaden.

I aktiviteten Kompetensmatchning gör en yrkesprofilbedömning av deltagarna, och deras färdigheter och kompetens matchas därefter med behov hos lokala arbetsgivare. I aktiviteten ingår också information om regler och lagar på arbetsmarknaden, arbetsplatskultur och hur man söker jobb.

Praktiken utformas individuellt utifrån deltagarens erfarenhet och tid. Integration Halland hjälper till med företagskontakt, utformandet av praktiken och uppföljning under hela praktikperioden.

Kontakt:
Ola Holmqvist
ola.holmqvist@hylte.se


Min väg till arbete

Min väg till arbete är en studie- och yrkesvägledningsaktivitet där deltagarna får stöd i att orientera sig och hitta rätt på arbetsmarknaden eller i studielivet. Vid avslutad aktivitet ska deltagarna ha formulerat tydliga mål och vägen till dem, såväl inom som efter etableringen.

I början görs en kartläggning av varje enskild deltagares erfarenheter och mål. Sedan följer studie- och arbetsmarknadsinformation, språkträning, datorkunskap och informationsträning, körkortsteori och individuell vägledning mot arbete eller studier.

Kontakt:
Aferdita Gashi
aferdita.gashi@hylte.se

Yasmin Ateih
yasmin.ateih2@hylte.se

Läs mer om aktiviteten Min väg till arbete

 

 

Kontakt