Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Falkenberg

Kursen "Svensk arbetsmarknad"

För en utomstående är det inte helt självklart att förstå hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Den här kursen ger en samhällsorientering som fördjupar den som ges inom ramen för Arbetsförmedlingens etableringsinsats, med ett ökat fokus på arbetsmarknaden.

Genom föreläsningar, studiebesök och studie- och yrkesvägledning går deltagarna igenom alla tänkbara aspekter på hur man arbetar i Falkenberg, Halland och Sverige. Deltagarna får kunskaper i ämnen som rättigheter och skyldigheter på en arbetsplats, arbetsplatskultur, möjligheter till företagande och hur man gör när man söker ett arbete.

Föreläsningarna ges inte bara av projektmedarbetare i Integration Halland, utan även av representanter från näringsliv, organisationer som fackförbund och föreningar i civilsamhället.

Kursens teman:

  • Samhällsinformation – offentlighet och vardagsliv
  • Arbetsmarknad
  • Utbildningsmöjligheter

Kontakt:
Henric Brückmann
henric.bruckmann@falkenberg.se

Sara Rajab
sara.rajab@falkenberg.se

Basem Ali
basem.ali@falkenberg.se

Läs detaljerad information om kursen

 

Kontakt