Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Vinterväghållning i Hylte kommun

Statliga och kommunala väghållare i Hylte kommun

För kommunala vägar samt de vägar som ingår i de större orternas vägförengar är Hylte kommun ansvarig väghållare. Dessa vägar är markerade med grön färg. Vilken entreprenör som utför plogningen av dessa vägar framgår av ortsbeskrivningarna nedan.

För allmänna vägar är det däremot Trafikverket som ansvarar för väghållningen, detta gäller riksvägar (Riksväg 26), primära länsvägar (Länsväg 150) samt de sekundära och tertiära länsvägarna (utan skyltat nummer, t.ex. Länsväg 870). Dessa vägar är markerade med röd färg.

För övriga vägar är den enskilda fastighetsägaren eller alternativt vägsamfälligheten ansvarig för väghållningen.

Brännögård

Statliga och kommunala väghållare i Brännögård

I Brännögård sköter NKAB Byggnads AB plogningen av de vägar som Hylte kommun ansvar för (grön färg på kartan).

Drängsered

Statliga och kommunala väghållare i Drängsered

I Drängsered sköter NKAB Byggnads AB plogningen av de vägar som Hylte kommun ansvar för (grön färg på kartan).

Hyltebruk

Statliga och kommunala väghållare i Hyltebruk

I Hyltebruk sköter B&M Bengtssons åkeri AB plogningen av de vägar som Hylte kommun ansvar för (grön färg på kartan).

Kinnared

Statliga och kommunala väghållare i Kinnared

I Kinnared sköter NKAB Byggnads AB plogningen av de vägar som Hylte kommun ansvar för (grön färg på kartan).

Landeryd

Statliga och kommunala väghållare i Landeryd

I Landeryd sköter NKAB Byggnads AB plogningen av de vägar som Hylte kommun ansvar för (grön färg på kartan).

Långaryd/Nyby

Statliga och kommunala väghållare i Långaryd och Nyby

I Långaryd och Nyby sköter NKAB Byggnads AB plogningen av de vägar som Hylte kommun ansvar för (grön färg på kartan).

Rydöbruk

Statliga och kommunala väghållare i Rydöbruk

I Rydöbruk sköter NKAB Byggnads AB plogningen av de vägar som Hylte kommun ansvar för (grön färg på kartan).

Torup

Statliga och kommunala väghållare i Torup

I Torup sköter NKAB Byggnads AB plogningen av de vägar som Hylte kommun ansvar för (grön färg på kartan).

Unnaryd

Statliga och kommunala väghållare i Unnaryd

I Unnaryd sköter Unnaryds transport plogningen av de vägar som Hylte kommun ansvar för (grön färg på kartan).

Kontakt

Sidan uppdaterades: 2017-03-06