Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Handlingar och synpunkter

Översiktsplanen anger vilka prioriteringar kommunen vill göra och vilken inriktning den fysiska planeringen bör ha för att nå en hållbar samhällsutveckling. Översiktsplanen formulerar strategier och ger vägledning för arbetet med att utveckla Hyltes attraktivitet som boende- och näringslivskommun.

Följande handlingar har varit ute på samråd under februari – april 2018:

De synpunkter som kommit in under samrådet redovisas i:

Lämna dina synpunkter

Nu befinner sig arbetet i utställningsskedetöppnas i nytt fönster. När planförslaget bearbetats är alla som känner sig berörda och intresserade välkomna att tycka till om utställningsförslaget, preliminärt under februari – mars 2019.

Kontakt

Sidan uppdaterades: 2018-11-06