Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Detaljplan för Västra Åkralt 1:89 m fl.

Plankarta

Plankarta

Ett förslag till detaljplan för Västra Åkralt 1:89 har upprättats av BSV arkitekter & ingenjörer AB i samråd med Hylte kommun. Planens syfte är att inom planområdet möjliggöra för etablering av ny verksamhet utan större omgivningspåverkan, som t ex handel, lager och mindre tillverkningsindustri med försäljning. Initiativ till planförslaget har tagits av Hylte Jakt och Lantman AB. Företaget önskar flytta sin nuvarande verksamhet från södra Hyltebruk till det aktuella området, med syfte att möjliggöra en utökning av lokalerna och en effektivisering av verksamheten.

Samrådet pågår under tiden 27 december, 2016 – 6 februari, 2017.

Berörda och intresserade är välkomna till

Samrådsmöte torsdagen den 26 januari 2017, kl 17:00

i Hörsalen (kommunhuset), Storgatan 8, 314 80 Hyltebruk.

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen, vara försedda med tydlig namnunderskrift, adress och i förekommande fall fastighetsbeteckning, och vara inkomna till Samhällsbyggnadskontoret, Storgatan 8, 314 80 Hyltebruk, senast måndagen den 6 februari, 2017. Det går även bra att maila in skrivelser till sbk@hylte.se. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om detta samråd.

Samrådshandlingar:

Sidan uppdaterades: 2017-03-20

Kontaktinformation