Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Detaljplan för Unnaryd 1:49 m.fl.

Plankarta

Plankarta

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för Unnaryd 1:49 m fl. i Unnaryd samhälle. Syftet med detaljplanen är att området ska exploateras med bostäder, villor och/eller parhus eller flerfamiljshus. Planen handläggs med normalt förfarande.

Efter plansamrådet, 2016-05-26 - 2016-06-26, har planförslaget reviderats utifrån nämndens ställningstagande till de inkomna synpunkterna, och en granskningshandling har tagits fram. Denna består av planbeskrivning och plankarta med planbestämmelser samt illustrationskarta.

Underrättelse av planförslaget pågår under tiden 27 december 2016 – 30 januari 2017. 

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen, vara försedda med tydlig namnunderskrift, adress och i förekommande fall fastighetsbeteckning, och vara inkomna till Samhällsbyggnadskontoret, Storgatan 8, 314 80 Hyltebruk, senast måndagen den 30 januari, 2017. Det går även bra att maila in skrivelser till sbk@hylte.se. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om detta samråd.

Granskningshandlingar:

Sidan uppdaterades: 2017-03-20

Kontaktinformation