Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kinnared 12:25 m.f.l. - ändring av detaljplan

Granskning av förslag till detaljplan för Kinnared 12:25 m.fl. Granskningstid är 11 - 25 maj 2018. Inkomna yttranden sammanställs efter granskningstiden till ett så kallat granskningsutlåtande för vidare handläggning. Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att göra en ändring av en detaljplan för Kinnared 12:25 m.fl. för att möjliggöra permanent boende (markanvändning B) i en befintlig byggnad. Idag tillåter detaljplanen kontor, hotell och turistlägenheter (markanvändning K). Om ändringen av planen antas upphör markanvändningen K att gälla. Idag finns elva lägenheter, som nyttjas som turistlägenheter i ett befintligt flerbostadshus och sex garageplatser i en byggnad på fastigheterna. Ändringen medför inga kostnader för kommunen. Förslaget strider inte mot kommunens översiktsplan.

Granskningshandlingar:

Kontaktinformation

Sidan uppdaterades: 2018-05-10