Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Ändring av detaljplan för Kinnared 12:25 m.fl.

Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att göra en ändring av en detaljplan för Kinnared 12:25 m.fl. Syftet med ändringen är att möjliggöra permanent boende (markanvändning B) i en befintlig byggnad. Idag tillåter detaljplanen kontor, hotell och turistlägenheter (markanvändning K). Om planen antas upphör markanvändningen K att gälla. Idag finns elva lägenheter, som nyttjas som turistlägenheter i ett befintligt flerbostadshus och sex garageplatser i en byggnad på fastigheterna.

Befintlig huvudbyggnad har tidigare använts för bostadsändamål fram till 2003, då gällande byggnadsplan (nr 506, lagakraftvunnen 1969-07-17) ändrades till dagens användning K vilket avser kontor, hotell och turistlägenheter. Bostadsrättsföreningen, som idag äger fastigheten, har ett behov av att markanvändningen återigen ska infatta bostadsändamål, vilket kan möjliggöra för permanent boende.

Sidan uppdaterades: 2017-11-27

Kontaktinformation