Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kinnared 12:20 och 12:25 - ändring av detaljplan

Samråd om förslag till detaljplan för Kinnared 12:20 och 12:25. Samrådstid är 19 februari - 18 mars 2018. Inkomna yttranden sammanställs efter samrådstiden till en så kallad samrådsredogörelse för vidare handläggning. Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att göra en ändring av en detaljplan för Kinnared 12:20 och 12:25 för att möjliggöra permanent boende (markanvändning B) i en befintlig byggnad. Idag tillåter detaljplanen kontor, hotell och turistlägenheter (markanvändning K). Om ändringen av planen antas upphör markanvändningen K att gälla. Idag finns elva lägenheter, som nyttjas som turistlägenheter i ett befintligt flerbostadshus och sex garageplatser i en byggnad på fastigheterna. Ändringen medför inga kostnader för kommunen.  

Samrådshandlingar:

Sidan uppdaterades: 2018-02-13

Kontaktinformation