Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Detaljplan för Givagård 1:27 (Marknadsplatsen)

Plankarta med planbestämmelser

Plankarta med planbestämmelser

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för Givagård 1:27 m fl. i Torups samhälle. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt med uppförande av sjönära bostäder i blandade hustyper, flerfamiljshus och radhus på den så kallade Marknadsplatsen. Tanken är att en del av området även i fortsättningen ska kunna användas för evenemang. Planen handläggs med standardförfarande.

Efter plansamrådet, 2016-05-28 - - 2016-11-07, har planförslaget reviderats utifrån nämndens ställningstagande till de inkomna synpunkterna, och en granskningshandling har tagits fram. Denna består av planbeskrivning och plankarta med planbestämmelser samt samrådsredogörelse.

Underrättelse av planförslaget pågår under tiden 2017-03-24 – 2017-04-07.

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen, vara försedda med tydlig namnunderskrift, adress och i förekommande fall fastighetsbeteckning, och vara inkomna till Samhällsbyggnadskontoret, Storgatan 8, 314 80 Hyltebruk, senast måndagen den 10 april, 2017. Det går även bra att maila in skrivelser till sbk@hylte.se. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om denna underrättelse.

Granskningshandlingar

Sidan uppdaterades: 2017-03-27

Kontaktinformation