Hoppa till innehåll Hoppa till meny

När behövs bygglov och anmälan utanför sammanhållen bebyggelse?

Följande gäller för småhus: en- och tvåbostadshus och fritidshus som ligger utom sammanhållen bebyggelse eller detaljplan. Detta gäller inte radhus, kedjehus och bostadsrättsföreningar.

Ligger din fastighet utom samhållen bebyggelse eller inom detaljplan?

Kontakta plan- och byggenheten för att ta reda på om din fastighet ligger inom samanhållen bebyggelse eller inom detaljplanelagt område.

Ligger din fastighet nära vatten?

Strandskyddsdispens kan behövas om din fastighet ligger inom 100 meter från vattenlinjen. Läs mer om strandskydd. I vissa fall kan strandskyddet även vara utökan till 200 eller 300 meter.

Är ditt hus K-märkt?

Andra förutsättningar gäller för dig som har ett K-märkt eller kulturinventerat hus. Ta reda på om ditt hus är inventerat via Länsstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Närmre tomtgräns än 4,5 meter?

Andra förutsättningar gäller om du ska bygga närmre tomtgräns än 4,5 meter.

Ligger din fastighet nära en allmän väg?

Tänk på att tillstånd från Trafikverket kan behövas om byggnaden kommer att placeras nära väg.

Förändringar på eldstad eller skorsten?

Kom ihåg att du alltid behöver kontakta en sotare när du gör förändringar på eldstaden eller skorstenen.

Om fastigheten inte kan anslutas till kommunens avloppsnät

Vid nybyggnation krävs tillstånd för avloppsanläggning och vid om- och tillbyggnad prövas fastighetens avloppsanläggning av miljöenheten.

I tabellan nedan kan du se när du behöver bygglov utanför sammanhållen bebyggelse.


ÅTGÄRDBygglovAnmälan
Bygga nytt  
HuvudbyggnadJaNej
Komplementbyggnader, till exempel garage eller förråd, i omedelbar närhet av huvudbyggnad, max 50% av huvudbyggnadens storlek dock max 50 kvadratmeterNejNej
Komplementbyggnader, till exempel garage eller förråd, i omedelbar närhet av huvudbyggnad större än 50 kvadratmeterJaNej
Tillbyggnader, max 50% av huvudbyggnadens storlek dock max 50 kvadratmeterNejNej
Tillbyggnader större än 50 kvadratmeterJaNej
Ändra invändigt i en byggnad  
Ändra användningen av en byggnad. Till exempel från garage till bostadsrum.NejNej
Ändra planlösningen väsentligt.NejNej
Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet.NejJa
Nyinstallation av berg-, mark- och sjövärmepump.NejJa (Miljö)
Installera braskassett i befintlig öppen spis.NejJa
Nyinstallation av eldstad.NejJa
Nyinstallation av panna.NejJa
Installera pelletsbrännare i befintlig panna.NejJa
Byte av eldstad när den du byter till har samma bränsleslag, storlek och effekt eller om du ska ansluta till befintlig skorsten eller rökkanal.NejNej
Nyinstallation och byte av luftvärmepump.NejNej
Installera ny eller väsentligt ändra ventilationssystem till exempel från- och tilluft med värmeåtervinning.NejJa
RenoveraNejNej
Ändra utvändigt på en byggnad  
Ändra byggnadens yttre utseende avsevärt. Obs! Ändring av byggnad ska utföras varsamt så att husets och områdets karaktär behålls.NejNej
Åtgärder på tomten  
Bygga staketNejNej
Bygga mur eller plank högre än 0,5 meter i omedelbar närhet av bostadshuset. Gäller även stödmur.JaNej
Pool nergrävd i mark. Obs! Glöm inte skydd mot olycksfall i form av staket eller duk. Läs mer på Boverkets hemsida (nytt fönster)NejNej
Pool ovan mark. Max höjd: 1,20 m.NejNej
Upplag av ved/virke. Grannemedgivande krävs om avståndet till tomtgränsen är mindre än 4,5 meter.NejNej
Uppläggning av större båt eller husvagn över vintern.NejNej
Övriga åtgärder  
Riva en huvudbyggnad eller del av huvudbyggnad.NejJa
Riva en komplementbyggnad eller del av komplementbyggnad.NejNej

Kontakt

Sidan uppdaterades: 2017-03-02